You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
happy events loader

Nezáväzný dopyt

Určite si, kedy sa má podujatie uskutočniť a aký má byť celkový predpokladaný rozpočet. Pri exponovaných obdobiach (leto, Vianoce) myslite na včasný začiatok príprav. Stanovte si aj očakávaný počet hostí.

 • Kedy sa má event konať?
 • Aký je plánovaný rozpočet?
 • Koľko ľudí sa zúčastní?
 • Začína sa s prípravou včas?

Premyslite si, aký má byť scenár podujatia vrátane jeho dĺžky a celkového priebehu s približnou časovou osnovou. Definujte si aj cieľ, ktorý by sa mal odvíjať od typu eventu.

 • Aká má byť dĺžka podujatia?
 • Čo sú hlavné body priebehu?
 • Ako má vyzerať scenár podujatia?
 • Čo je cieľ organizovaného eventu?

Zvážte, kde chcete, aby sa podujatie uskutočnilo. Lokalitu treba prispôsobiť očakávanému počtu hostí a typu eventu. S výberom hotela, sály, kongresovej miestnosti, ale aj rekreačného zariadenia či rezortu vám poradíme.

 • Kde sa bude event konať?
 • Akú kapacitu má mať sála či hotel?
 • Aké služby očakávate od zariadenia, kde sa podujatie uskutoční?
 • Nespôsobí doprava na vzdialenejšie miesto komplikáciu?

Kvalitná programová náplň a originálne aktivity sú prvky, ktoré skvelé eventy odlišujú od priemerných. Myslite na to, čo sa má počas podujatia odohrať, či sa tým naplní cieľ eventu a tiež očakávania hostí.

 • Aký dlhý má byť program a čo má zahŕňať?
 • Je program kvalitný – dostatočné zaujímavý?
 • Počíta sa s účasťou účinkujúcich a špeciálnych hostí?
 • Je potrebné zabezpečiť pomôcky a rekvizity?

Určite si, čo ďalšie treba zabezpečiť pre hladký priebeh eventu. Môže ísť o catering, doplnenie vybavenia lokality či technické a bezpečnostné záležitosti. Myslite aj na promo podujatia či potrebu audiovizuálneho záznamu.

 • Aké vybavenie bude potrebné?
 • Počíta sa s občerstvením pre účastníkov?
 • Je potrebné riešiť bezpečnosť hostí?
 • Bude sa priebeh zaznamenávať?

Nezáväzný dopyt

Galéria

Nezáväzný dopyt